Big C สาขาเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

Big C สาขาเมืองเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำนวน 1 อัตตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านการขายหรอบริการลูกค้าหรือการเป้นหัวหน้าบริหารทีมขายมาก่อน
4. บุคลิกดี มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
5. สามารถจัดทำวิจัยข้อมูลทางการตลาดได้
6. สามารถใช้คอมผิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้นได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : Big C ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำสาขา :  Big C อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

รายละเอียดงาน 
1. แนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า
2. วางแผน ดำเนินกิจกรรมการขายนอกสถานที่ต่างๆ และผลักดันให้บรรลุเป้าที่ได้รับมอบหมาย
3. บริหารดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสาขาและคุณภาพการให้บริการ
4.ฝึกอบรมพนักงานภายในสาขา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานของสาขาตามท่ได้รับมอบหมาย
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เบี้ยขยัน
3. ค่าล่วงเวลา
4. ค่าคอมมิชชั่น(เฉพาะบางตำแหน่ง)
5. ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาล
6. ประกันสังคม
7.  โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการและผลประเมินการทำงาน)
8.  ปรับเงินเดือนประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
9.  เงินช่วยเหลืองานศพกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
10. ยูนิฟอร์ม (เฉพาะตำแหน่งบริการลูกค้า)
11. ฝึกอบรมภายในและภายนอก
12.  ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางต่างจังหวัด)
13. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กิจกรรมกีฬาสี งานสงกรานต์ ฯ
14. วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน (ตามประกาศวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทย)
15. ตรวจสุขภาพประจำปี
16. ลาเนื่องในวันเกิดพนักงาน
17. ลาพักร้อนประจำปี(ตามอายุงาน)
18. ลาป่วยตามกฎหมายแรงงาน
19.  ลากิจกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครทาง E-mail :  [email protected] (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
สมัครด้วยตนเองที่ Big C สาขาเพชรบูรณ์
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคลบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด87/1 ชั้น 22 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330โทรศัพท์ : 02-655-8574 กด 1 (แผนกบุคคล)

 

ฝากรูป
Message us