ห้างสรรพสินค้า ท็อปแลนด์เพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง

วันที่ลงประกาศรับสมัคร : 15 ธันวาคม 2561

วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ

ห้างสรรพสินค้า ท็อปแลนด์เพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวช.ด้านบัญชี
 • มีความสามารถด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี ทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • ดูแลร้านเช่า

ตำแหน่ง ลูกค้าสัมพันธ์

 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถแนะนำลูกค้าได้
เอกสารในการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ
ติดต่อสอบถาม แผนกบุคคล ชั้น 5 ท็อปแลนด์เพชรบูรณ์
โทร.056-722270-2 ต่อ 151

 

ฝากรูป
Message us