อ.โมโต สปอร์ต (Kawasaki Phetchabun )เปิดรับสมัครพนักงาน

ลงประกาศวันที่ : 12 ตุลาคม 2561

วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ระบุ

-ช่างซ่อมรถจักยานยนต์ 2 อัตรา
-พนักงานรับรถแจ้งซ่อม 1 อัตรา
-พนักงานบริการฝ่ายอะไหล่ 2 อัตรา
**เอกสารที่ใช้ในการสมัคร**
-รูปถ่ายขนาด2นิ้ว 1รูป
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประชาชน
-วุฒิการศึกษา

เข้ามาสมัครได้ที่ Kawasaki Phetchabun อ.โมโต สปอร์ต (ตรงข้ามโรงพยาบาลเพชรบูรณ์)
ติดต่อสอบถาม 091-0252042(แซม) 089-7599897(ตุ่น)

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น