July 27th, 2017

  ร้านบ้านขนมกุ๋ยช่าย ถนนเพชรเจริญ กอ่นถึงสรรพาสารมิตร (อำเภอเมือง)

  กุ๋ยช่ายปากหม้อ,กุ๋ยช่ายทอดและบะจ่างขายค่ะ ขายทุกวันค่ะ พิกัดร้านอยู่ ถนนเพชรเจริญ กอ่นถึงสรรพาสารมิตร เบอร์โทร 056-722095 , 087-3180347กุ๋ยช่ายปากหม้อ,กุ๋ยช่ายทอดกล่องละ 30 บาท , บะจ่างลูกละ 35 บาท 3 ลูก100 ค่ะ

  ข้อมูลโดยคุณ

  https://www.facebook.com/groups/302587383172827/permalink/1001595986605293/

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ร้านสเต็กเหมือนฝันเริ่มต้น 69บาท ตลาดโพจันทร์ (อำเภอเมือง)

  ร้านส้มตำหลุดโลก เลยอบต.น้ำร้อนมา 500 เมตร ร้านอยู่ซายมือ(อำเภอเมือง)