ร้านแคงชาม หนองนายั้ง ถนนเส้นหลังBigCเพชรบูรณ์ (เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์)

กินปลา ร้านแคงชามหนองนายั้ง หน่วยงานทางสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลกยังแนะนำว่า

การบริโภคปลาสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจลงได้ รายงานจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระบุว่าถ้ากินปลาเป็นประจำสม่ำเสมอ สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ร้อยละ 36

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ข้อมูลโดยคุณ

https://www.facebook.com/groups/302587383172827/permalink/1157681794330044/

ฝากรูป
Message us