พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวิตศาสตร์

“พิพิธภัณฑ์อาวุธ” หรือ “ฐานอิทธิ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

ฐานอิทธิ ได้รับการตั้งชื่อตาม พันเอก อิทธิ สิมารักษ์ ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์ โดยบริเวณนี้ถูกใช้ให้เป็นฐานปืนใหญ่ ทำหน้าที่ยิงสนับสนุนการสู้รบ  ปัจจุบัน ฐานอิทธิ ถูกจัดตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ถูกใช้ในการสู้รบจริงจัดแสดงเอาไว้มากมาย

พิพิธภัณฑ์อาวุธ12

ภาพเหล่าอาวุธต่างๆที่เคยถูกใช้งานจริง

พิพิธภัณฑ์อาวุธ1

พิพิธภัณฑ์อาวุธ2

พิพิธภัณฑ์อาวุธ3

พิพิธภัณฑ์อาวุธ5

พิพิธภัณฑ์อาวุธ6

พิพิธภัณฑ์อาวุธ8

พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ11

พิพิธภัณฑ์อาวุธ7

” รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ ” จากทางบริษัท เมโทแมชีนเนอรี่ จำกัด นำมาสนับสนุนในยุทการผาเมื่อเผด็จศึก ใช้เพื่อเปิดเส้นทางให้ทหารรุกคืบหน้า และ ใช้สำหรับดันกับระเบิดที่ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์วางดักไว้

ภาพบรรยากาศโดยรอบพิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ

พิพิธภัณฑ์อาวุธ11

พิพิธภัณฑ์อาวุธ10

พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ

อาวุธต่างๆที่ถูกนำมาจัดแสดง ต่างก็มีเรื่องราวและประวัติความเป็นมาในตัวของมันเอง เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจว่ากว่าจะมาเป็นแผ่นดินไทยในทุกวันนี้ต้องแลกกับอะไรมาบ้าง

ฝากรูป
Message us