อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดหมอก (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์)

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์

เนื่องด้วยบริเวณป่าตะเบาะ และป่าห้วยใหญ่ ในท้องที่ของตำบลห้วยใหญ่ ตำบลบ้านโคก และตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า ภูเขา และน้ำตกที่สวยงามยิ่ง สมควรกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน และเพื่ออำนวยประโยชน์อื่นแก่รัฐและประชาชน มีเนื้อที่ประมาณ 181,250 ไร่ หรือ 290 ตารางกิโลเมตร

 

อุยานแห่งชาติตาดหมอก เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีเส้นทางเดินป่าที่สวยงาม สองข้างทางจะได้สัมผัสกับพันธุ์ไม้นานๆ ชนิด เหมาะสำหรับเดินป่าเพื่อศึกษา และพักผ่อนหย่อนใจ

สถานที่ติดต่อ : ตู้ ปณ.4 อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 E-mail : [email protected]

โทรศัพท์ : 088 278 7108 (ที่ทำการ อช.ชั่วคราว) 08 1888 4927 ( หน.อุทยานฯ )

ข้อมูลภาพ น้ำตกตาดหมอก เพชรบูรณ์

ฝากรูป
Message us