อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ  สร้างขึ้นเพื่อยกย่องวีรกรรมของ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้พลีชีพปกป้องแผนดินไทยจากผู้ที่มีแนวคิดต่างทางการเมือง (ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์)  ในระหว่างปี  พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2525 รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 1,171 ชีวิต

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ1

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ  ถูกออกแบบโดย ดร.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา  สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนรูปทรงสามเหลี่ยม

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ4

รูปทรงสามเหลี่ยม หมายถึง ความร่วมมือระหว่าง ทหาร ตำรวจ และพลเรือน , ความกว้างของฐานสามเหลี่ยม ด้านละ 26 เมตร หมายถึงปีที่เริ่มก่อสร้างอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ พ.ศ. 2526 , ความสูงจากตัวฐานถึงยอด 25 เมตร หมายถึงปีที่สิ้นสุดการต่อสู่ พ.ศ. 2524 , ความสูงจากแท่นบูชาถึงยอด หมายถึง ปีที่ทำการเปิดยุทธการครั้งใหญ่ พ.ศ. 2524 และ ความกว้างของฐานอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ 11 เมตร หมายถึง ปีที่ปฏิบัติการขั้นรุนแรงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2511

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ2

ทางจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดให้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสมโภชอนุสาวรีย์ผู้เสียสละเข้าค้อ

 

ฐานจำลองการสู้รบ

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ5

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ6

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ7

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ8

อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะที่นี่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของอำเภอเขาค้อ  ทำให้สามารถเห็นทัศนีย์ภาพบริเวณรอบๆได้อย่างเด่นชัด

ฝากรูป
Message us