อ่างเก็บน้ำคลองลำกง หรือ “เขื่อนท่าลาว” แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือน

เขื่อนท่าลาว ตั้งอยู่ที่ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม ตลอดจนช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากของพื้นที่ตามแนวสองฝั่งของลำน้ำคลองลำกง และพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอหนองไผ่ โดยสร้างเสร็จในปี 2532เขื่อนท่าลาวปัจจุบันได้มีการพัฒนาเขื่อนท่าลาวแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก โดยจัดให้มีแพริมน้ำให้เช่าคิดราคาเป็นรายชั่วโมง โดยมีร้านอาหารอร่อยๆ ของชาวบ้านในพื้นที่มาคอยบริการ สามารถสั่งไปนั่งทานในแพได้เขื่อนท่าลาว เขื่อนท่าลาว เขื่อนท่าลาว เขื่อนท่าลาวเขื่อนท่าลาว เขื่อนท่าลาว

การเดินทาง หากมาทางตัวเมืองเพชรบูรณ์ จากทางหลวงหมายเลข 21 ไปทางสระบุรี ให้ตัดเข้าถนนหมายเลข 2027 และตัดเข้าถนนหมายเลข 2275 อีกที รวมระยะทาง 73 กิโลเมตรโดยประมาณ

ข้อมูล/รูปภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์

ฝากรูป
Message us