อัญมณีแห่งขุนเขา “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เขาค้อ

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บนเนินเขาหมู่บ้านทางแดง   ต.แคมป์สน   อ.เขาค้อ   จ.เพชรบูรณ์  ถูกก่อตั้งขึ้นโดย คุณภาวิณี โชติกุล และ คุณ อุไร โชติกุล เป็นผู้ซื้อที่ดินถวายให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม ต่อมาได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2553

วันหนึ่งชาวบ้านทางแดงหลายคนที่อาศัยอยู่ระแวกนั้น เห็นว่ามีลูกแก้วลอยอยู่เหนือฝากฟ้า แล้วหายลับเข้าไปในถ้ำบนยอดเขา ต่างก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก พวกเค้าเชื่อว่าเป็น  “ พระบรมสารีริกธาตุ ” เสด็จมาประทับ จึงเป็นที่มาของชื่อวัดในปัจจุบัน

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว5

บริเวณรอบๆวัดนั้นถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสูงตระหง่าน ถูกตกแต่งด้วย เซรามิค เบญจรงค์  ไข่มุก ลูกปัด หินสี แก้ว แหวน เงิน ทอง และของมีค่าต่างๆ จึงทำให้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วงดงามและดูมีมนต์ขลังเป็นอย่างมาก

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว8

ภาพบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว14

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว10

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว1

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว6

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว11

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว12

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว3

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว9

ภาพการก่อสร้างมหาวิหารพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5   “พระศรีอริยเมตไตรย”  ภายในพระเศียรขององค์พระเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นวัดที่ถูกล้อมรอบด้วยขุนเขา เต็มไปด้วยความงดงามของเครื่องแก้ว เซรามิก เงินทอง  และของมีค่าต่างๆ ที่ถูกจัดแต่งเอาไว้อย่างปราณีตบรรจง อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุอันศักดื์สิทธิ ไม่ว่าใครที่ได้มาเยื่อนที่นี่จะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างมิรู้ลืม

ฝากรูป
Message us