พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เขาค้อ

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก  ถูกสร้างขึ้นโดยกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป

เพื่อน้อมเกล้าถวายเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ และ เพื่อเป็นการฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก6

ลักษณะขององค์พระเจดีย์มีขนาดใหญ่ สีขาวทั้งองค์ รูปทรงระฆังคว่ำ ภายในบรรจุพระพุทธรูปที่สำคัญๆเอาไว้มากมาย รวมไปถึง พระบรมสารีริกธาตุที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ซึ่งพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เขาค้อ นั้น ถือเป็นศูนย์รวมใจ และเป็นที่เคารพ สักการบูชา ของชาวเขาค้อและชาวเพชรบูรณ์ทุกๆคน

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก2

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก3

 

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก1

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก4

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก7

สัญลักษณ์ของพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกอีกอย่างหนึ่งก็คือ “ระฆัง” ที่เรียงกันเป็นแถวยาว สำหรับให้นักท่องเที่ยวตีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก8

ศาลสมเด็จพระพระนเรศวร และ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกจัดเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทุกคนเมื่อมาเยือนเขาค้อ ซึ่งนอกจากความงดงามขององค์พระเจดีย์แล้วนักท่องเที่ยวยังได้กราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ต่างๆที่อยู่ภายในและบริเวณรอบๆองค์พระเจดีย์ด้วย

ฝากรูป
Message us