“กุญชรวารี” หัวเรืองดงามอุ้มพระดำน้ำ

วิถีเก่าแก่แต่โบราณ มักผูกเรื่องราวอ้างอิงตำนานเล่าขาน ตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงรุ่นลูกหลาน…!

ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ” จ.เพชรบูรณ์ เข้าทำนองที่ว่ามานี้ ชาวเพชรบูรณ์จัดมาอย่างต่อเนื่อง ช่วงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ถือเป็นประเพณีดีงาม น่าภาคภูมิใจ เป็นหนึ่งเดียวในโลก

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ จึงร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ททท. ภาคเหนือ เขต 3 วัฒนธรรมจังหวัด สืบทอดกิจกรรมงานนี้ ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม

ปีนี้ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีอุ้ม “พระพุทธมหาธรรมราชา” ดำน้ำ ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร อ.เมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน ที่ได้รับตำแหน่ง เวียง วัง คลัง นา

เริ่มจาก นายประเสริฐ เผือกโพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เป็น “เวียง” นายอดิเทพ กมลเวช ปลัดจังหวัด เป็น “วัง” นายโกวิทย์ กุลเศรษฐ์โสภณ ปธ. บริษัทเคซีฟู้ดเเอนด์เบฟเวอร์เรจ รั้งตำแหน่ง “คลัง”

สุดท้าย ผศ. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับตำแหน่ง “นา” นายเสรี หอมเกษร นอภ.เมืองเพชรบูรณ์ เป็นผู้ลั่นฆ้องชัยเคลื่อนขบวนเรือ ส่วน “เทวดา” คือ วัฒนธรรมและสาธารณสุขจังหวัด

พิธีกรรมพิถีพิถัน เริ่มด้วยขบวนแห่ “พระพุทธมหาธรรมราชา” ทางบก ช่วงเย็นวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จากนั้นวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. จึงเป็นขบวนแห่ทางเรือ อัญเชิญไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร

ยิ่งไปกว่านั้น เรืออัญเชิญพระในปีนี้ยังพิเศษสุด ได้รับการพัฒนาสวยงามเป็นพิเศษ โดย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเล็กเมืองเพชรบูรณ์ เป็นแม่งานสร้างหัวเรือใหม่ ได้ชื่อเพราะพริ้งว่า “กุญชรวารี

สลักลวดลายงดงามลงบนไม้มงคลล้ำค่า งานศาสตร์ศิลป์สอดคล้องประเพณี โดยหัวเรือ “กุญชรวารี” นั้น หัวเป็นช้าง คอเป็นม้า ตัวและหาง เป็นปลา ส่วนครีบเป็นนก รูปลักษณ์ตรงกับสัตว์ป่าหิมพานต์อันทรงพลัง

ทั้งหมดเกิดจากพลัง “ประชารัฐ“ ต่อยอดงานให้งดงามล้ำค่ายิ่ง สมเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก…!

ข้อมูล/รูปภาพ : กำธร โจมจตุรงค์

แหล่งที่มา : ไทยรัฐ

ฝากรูป
Message us