เพชรบูรณ์ดินถล่ม กีดขวางทางจราจร หวั่นเกิดอุบัติเหตุ