หลังจากที่ฝนตกหนัก น้ำในคลอง เอ่อล้น นำพากิ่งไม้ เศษไม้ต่างๆ ไหลตามน้ำมาติดที่คอสะพาน ผู้นำท้องถิ่นจึงได้ของความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร และ แพทย์ ในตำบลนางั่ว ให้เข้ามาช่วยกันนำเศษไม้ กิ่งไม้ ที่ติดอยู่คอสะพานบ้านนาออก เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้น้ำท่วมบนถนนสระบุรี-หล่มสัก ในครั้งต่อไป

จองที่พักเขาค้อ บน Agoda ในราคาพิเศษ

ที่มา : Kongrit Sanguansin
เรียบเรียงโดย : phetchabun.org