ค่ายพ่อขุนผาเมืองโดย ม.3 พัน 18 จัดกำลังพลจิตอาสา ออกให้บริการจัดผมฟรี ถึงบ้าน

Army Barber Delivery ค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้จัดกำลังพลทหารจิตอาสา ออกให้บริการตัดผมประชาชนถึงที่ ประชนเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา พล.ม.1 โดย ม.3 พัน 18 ค่ายพ่อขุนพ่อเมือง ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ออกให้บริการตัดผมฟรี Army Barber Delivery โดยมีบริการตัดผมฟรีถึงบ้าน  พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้เปิดเผยว่า กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพันทหารม้าที่ 18 กรมหารม้าที่ 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา บริการตัดผม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพราระบาดไวรัสโควิด-19 โดยได้จัดให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ประชาชนมีความพึงพอใจและขอบคุณทหารที่ได้ออกให้บริการ โดยมีผู้สูงอายุ เด็ก และประชาชนทั่วไป รับบริการตัดผมรวมทั้งสิ้นจำนวน 27 คน โดยการให้บริการครั้งนี้ก็เพื่อหวังที่จะลดค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเดินทางไปร้านตัดผม เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคอีกทางหนึ่งด้วย


ขอบคุณรูปภาพจาก : Phetvariety

ฝากรูป
Message us