สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563

สถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยติดเชื้อถึง 3 ราย ซึ้งรักษาหายตรวจไม่พบเชื้อแล้ว 2 ราย และยังอยู่ที่โรงพยาบาลอีก 1 ราย เป็นผู้ป่วยชาวเบลเยี่ยมรายแรกของเพชรบูรณ์ อาการดีขึ้นตามลำดับ สถานการณ์โควิด-19 ( COVID-19 ) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563

  • มีผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์สอบสวนโรค 175 ราย
  • ผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย ( รักษาหายแล้ว 2 ราย อยู่โรงพยาบาล 1 ราย )
  • เฝ้าระวังผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 76 ราย
  • เฝ้าระวังคนไทยจากต่างประเทศ 596 ราย
  • เฝ้าระวังชาวต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัด 281 ราย
  • เฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล  24,072 ราย

ขอบคุณข้อมูล / ภาพข่าว : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์

ฝากรูป
Message us