เปิดศูนย์เฝ้าระวัง สายด่วน COVID-19 มีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ตลอด 24 ชม.

เพชรบูรณ์เปิดหมายเลขโทรศัพท์เฝ้าระวัง โควิด-19 เพื่อให้ประชาชนได้สอบถามข้อมูลที่เป็นจริง หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ถูกต้อง ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการเปิดศูนย์เฝ้าระวัง COVID-19 เพื่อให้ประชาชนได้สอบถามข้อมูลที่เป็นจริง หากมีข้อสงสัยสามารถ สอบถามได้ที่ 095-6389316 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม

นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม กล่าวว่าสำหรับการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19 ในโรงพยาบาลของจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 12 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยเข้าได้นิยาม PUI จำนวน 19 ราย  ส่งตรวจยืนยันเชื้อ 19 ราย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ไม่พบเชื้อ 16 ราย อยู่ระหว่างรอผล 3 ราย  และมีการติดตามแรงงานที่เป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ กลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งหมด 24 ราย อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 11 ราย อยู่นอกจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 ราย อาการปกติทั้ง 24 ราย
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต่อว่า มาตรการของจังหวัดเพชรบูรณ์มีการค้นหากลุ่มแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลี ที่มีภูมิลำเนาและพำนักอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ หากพบตัวหรือค้นหาได้ จะมีการดำเนินการแยกกักตัว Quarantine ให้ครบ 14 วัน สอบถามอาการผิดปกติ ตรวจร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชน ร่วมมือกับ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีหากมีการพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ หรือมรอาการทางเดินหายใจ จะมีระบบส่งต่อการรักษาต่อไป ตามระบบ

ขอบคุณข้อมูล/ภาพข่าว : INEWS.CLICK

ฝากรูป
Message us