พาณิชย์ฯ ตรวจห้างเพชรบูรณ์ พบประชาชนซื้อสินค้าปกติ ไม่มีการกักตุน

สำนักงานพาณิชย์ฯเข้าตรวจห้างสรรพสินค้าเพชรบูรณ์ พบประชาชนไม่ได้แตกตื่นจนมีการกักตุนอาหาร ยังมีการซื้อสินค้าตามปกติ

วันที่ 16 มีนาคม สำนักงานพาณิชย์จังเพชรบูรณ์ ได้มีการลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส,บิ๊กซี,แม็คโคร สาขาเพชรบูรณ์ รวมถึงร้านเอสอาร์ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

รวมถึงมีภาพการกักตุนอาหารและของหมดชั้นในห้างสรพพสินค้าในจังหวัดอื่นๆว่อนโซเซียล ผลการตรวจข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่มีการตระหนกและกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคแต่อย่างใด ยังมีการซื้อสินค้าตามความจำเป็นตามปกติ โดยมีข้อสังเกตตามที่สอบถามพนักงานขาย ถึงการซื้อสินค้าของประชาชนในช่วงนี้

1. ประชาชนมีการมาซื้อสินค้าตามปกติ แต่จะซื้อสินค้าปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากไม่ประสงค์ออกมาซื้อสินค้าในห้างบ่อยๆเหมือนเช่นเดิม

2. มีการซื้ออาการสด และอาหารสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น เป็นเพราะเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2563  เป็นช่วงปิดภาคเรียนทำให้มีเด็กๆอยู่บ้าน อาจจะนำไปรับประทานและประกอบอาหารที่บ้านรวมกัน

3. สถานการณ์การจำหน่ายสินค้าภายในห้างยังเป็นไปตามปกติ บางช่วงก็มีคนมาซื้อสินค้าน้อย เพราะลูกค้าใช้ช่องทางออนไลน์ในการสั่งของล โดยทางห้างสรพพสินค้าจะมีการนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าที่บ้าน แต่มีปริมาณสินค้าและเงื่อนไขของห้างถึงจะจัดส่ง สินค้ายังมีปริมาณเพียงพอ และสามารถเพิ่มเติมสินค้าที่ประชาชนเลือกซื้อมากโดยเร็ว ทั้งนี้จังหวัดฯได้ประชาสัมพันธ์ขอความรวมมือประชาชนในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในการครองชีพตามปกติ

ขอบคุณข้อมูล/ภาพข่าว : 77kaoded

ฝากรูป
Message us