ตม.เพชรบูรณ์ รณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สำหรับบริษัททัวร์ ,หัวหน้าทัวร์,มัคคุเทศก์และประชาชนทั่วไป บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีขนส่งผู้โดยสารเพชรประเสริฐ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พ.ต.ต. ภูวดล ภูมี สว.ตม.จว. เพชรบูรณ์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อออกประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือไวรัสโควิด-19 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สำหรับบริษัททัวร์ ,หัวหน้าทัวร์,มัคคุเทศก์และประชาชนทั่วไป บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีขนส่งผู้โดยสารเพชรประเสริฐอ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  โดยได้ให้ความรู้ความเข้าใจของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ ส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ และติดต่อผ่านทางการไอ จาม หรือสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และเหนื่อยหอบ
ทั้งนี้ พ.ต.ต ภูวดล ภูมี สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า จากการเฝ้าติดตามและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ยังไม่พบว่ามีบุคคลรายใดติดเชื้อ และยังไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ที่สั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ออกมาประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยว

ขอบคุณข้อมูล/ภาพข่าว : inews

ฝากรูป
Message us