มติที่ประชุมขอ งบสนับสนุนแก้ที่ดินเขาค้อ-น้ำหนาว-ภูทับเบิก

มติที่ประชุมของบสนับสนุน แก้ที่ดินเขาค้อ-น้ำหนาว-ภูทับเบิก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ กล่าวว่า จากในที่ประชุมกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำลังจะเข้ามาทางเหนือในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และแจ้งให้รัฐบาลจังหวัดเตรียมเสนอข้อเสนอขอความช่วยเหลือจาก คณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการร่วมของภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีมติในที่ประชุม โดยขอความช่วยเหลือทางการเงินมติที่ประชุมของบสนับสนุน แก้ที่ดินเขาค้อ-น้ำหนาว-ภูทับเบิกเพื่อให้กระทรวงทรัพย์สินสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ดินในอำเภอเขาค้อและน้ำหนาว รวมทั้งขอความช่วยเหลือในกรณีภูทับเบิกซึ่งจะขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับงบสำรวจที่ดินเพียง 600 ไร่อย่างไรก็ตามเพชรบูรณ์มีที่ดินนับแสนไร่จึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความช่วยเหลือในส่วนนี้.มติที่ประชุมของบสนับสนุน แก้ที่ดินเขาค้อ-น้ำหนาว-ภูทับเบิกจังหวัดได้รับงบประมาณในการทำ คทช. ในแต่ละปีมีประมาณ 600 ไร่ ซึ่งแค่ที่เขาค้อก็มีถึง 1 แสนไร่ อีก 100 ปีข้างหน้าก็คงยังไม่จบ เนื่องในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีในภาคเหนือดังนั้น จะเสนอให้สนับสนุนงบประมาณในการสำรวจที่ดินที่อำเภอเขาค้อและน้ำหนาวทั้งสองอำเภอ สิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือไม่มีงบประมาณ และปัญหาคือเมื่อการสำรวจเสร็จสิ้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกระทรวงทรัพย์สิน หากไม่สามารถใช้เจ้าหน้าที่รังวัดได้ จึงต้องการการสนับสนุนทางการเงิน หากไม่มีการของบสนับสนุนเราก็แถบไม่สามารถทำอะไรได้เลย เพราะจะไม่มีในแผนของการของบในครั้งนี้ ก็ขอให้ทำตามแผนที่จังหวัดส่งไป”ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์กล่าวมติที่ประชุมของบสนับสนุน แก้ที่ดินเขาค้อ-น้ำหนาว-ภูทับเบิกนายสืบศักดิ์กล่าวว่า ดังนั้นทั้งหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จะต้องรู้เรื่องและพูดด้วยเสียงเดียวกัน เพราะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมและต้องนำเรื่องนี้มาด้วย ส่วนในกรณีของภูทับเบิกขอผ่อนผันให้ลุ่มน้ำป่าชั้น 1 เอ การทำ EIA ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตและขอผ่อนปรนสำหรับการปลูกป่า ในปัจจุบันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้นำเข้า ครม.แม้ว่าจะได้ส่งเรื่องไปยังส่วนกลางแล้วก็ตาม

 

ฝากรูป
Message us