ชาวบ้านขัดขวางการปล่อยน้ำ ช่วยเหลือปะปาเมืองเพชรบรูณ์

 ชาวบ้านเข้ามาขัดขวางการปล่อยน้ำในอ่างน้ำก่อ เพื่อจะเข้าไปช่วยปะปาเพชรบรูณ์ เพราะกลัวนาปรังขาดน้ำ ขนาดนี้รองผู้ว่าอยู่ในช่วงเร่งชี้แจงผู้นำ-ชาวบ้าน

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เราได้รับรายงานจากผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรองผู้ว่าฯเพชรบูรณ์เป็นประธานฯ นั้นก็คิอนาย สาคร รุ่งเรือง ในวันที่ 30 มกราคม ที่พึ่งผ่านมาไม่นานนี้ ทางฝั่ง ปลัดอำเภอหล่มสัก ออกมาพูดถึงแผนที่ทางจังหวัดเตรียมที่จะจ่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำก่อไปยังอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อเข้าช่วยเหลือการประปาในตัวเมืองชาวบ้านขัดขวางการปล่อยน้ำ ช่วยเหลือปะปาเมืองเพชรบรูณ์แต่กับผิดคาดเนื่องจากทางฝั่งของชาวบ้านและทางเกษตรกร ออกมาคัดค้านเรื่องของการปล่อยน้ำ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรจากอ่างเก็บน้ำ อย่างไรก็ตามทางฝั่งของปลัดอำเภอนั้นก็พยายามออกมาชี้แจงว่าการปล่อยน้ำเพื่อส่งให้กับปะปาในตัวเมืองนั้น เป็ยการปล่อยให้กับทางปะปาโดยตรงแบบเฉพาะ ไม่ส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนแน่นอน

กล่าวว่า เหตุผลในการคัดค้านนั้นเกิดจากปัญหาของเกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกต้นยาสูบแล้ว จึงออกไปปลูกข้าวตามนาปรัง ซึ่งทางอำเภอได้ประกาศห้ามการเพาะปลูกข้าวนอกฤดู (นาปรัง) ไปแล้ว แต่ชาวบ้านนั้นยังไม่ฟังและยังมีความต้องการน้ำมากขึ้น และเป็นกังวลว่าน้ำไม่เพียงพอ แถมยังแสดงสัญญาณท่าทีว่าจะทำการปิดกั้นทางน้ำถ้าปล่อยน้ำลงมา อย่างไรก็ตามชาวบ้านได้แจ้งว่าจะปล่อยน้ำหลังจากใช้เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกแล้วชาวบ้านขัดขวางการปล่อยน้ำ ช่วยเหลือปะปาเมืองเพชรบรูณ์ทั้งนี้นายสาคร รุ่งเรือง เรียกร้องให้ผู้นำพูดและปรับความเข้าใจ พร้อมกับบอกว่า “จากนี้ไปน้ำทั้งหมดเป็นสิ่งต้องห้าม เพื่อให้ชลประทานปล่อยน้ำรักษาระบบนิเวศคงที่เท่านั้น และปล่อยเพื่อการบริโภคอย่างเดียว โดยไม่ต้องปล่อยน้ำเพื่อช่วยพื้นที่การเกษตรที่กำลังประสบภัยแล้ง นั้นก็เพระว่ามีการแจ้งเตือนไปก่อนหน้าแล้ว ฉะนั้นปล่อยให้น้ำในเขื่อนเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะก่อนที่จะทำการปล่อยน้ำออกมา เพื่อช่วยเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ในการอุปโภคบริโภค ก่อนที่จะหาโอกาสลงไปทำความเข้าใจในแต่ละพื้นที่

ขอบคุณขอมูลจาก  77kaoded

ฝากรูป
Message us