ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ งานวันรำรึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันนี้ (26 ธ.ค.62) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ งานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายนภดล คำนึงเนตร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กู้ภัย เข้าร่วม

นายนภดล คำนึงเนตร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันอุบัติภัยแห่งชาติเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุรวมทั้งภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน และได้กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้กำหนดจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ งานวันรำลึกกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรี และร่วมพิธีไว้อาลัยให้ผู้สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน จัดกิจกรรมฝึกทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการกู้ชีพกู้ภัยหรือซ้อมแผนความเสี่ยงภัยของแต่ละพื้นที่พร้อม จัดนิทรรศการการแสดงสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย

โดยในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีเป้าหมายให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดเป้าหมายดำเนินงานด้วยตนเอง ซึ่งกำหนดช่วงวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 มีชื่อในการรณรงค์ว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยมีมาตรการ 6 มาตรการเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประกอบด้วย การลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านผ่านยานพาหนะ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มาตรการความปลอดภัยทางน้ำใจ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ พร้อมเน้นการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. อย่างเข้มงวดควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน

ข้อมูล/รูปภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝากรูป
Message us