งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบูรณ์

วันนี้ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายอัครเดช ทองใจสด นายกอบจ.เพชรบูรณ์ นางนฤมล วรกมล ปลัดอบจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการอบจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังกระตุ้นให้คนไทยรับรู้ ตื่นตัว ไม่ทนต่อและต่อต้านการทุจริต โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ

นอกจากนี้ ได้มีการปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปลูกต้นไม้มงคลบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อแสดงความจงรักภักดีของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วย

ข้อมูล/รูปภาพ : องค์การบริหารส่วนังหวัดเพชรบูรณ์

ฝากรูป
Message us