โครงการชี-วิ-สรา-ภาพ Animal Freedom โครงการในพระราชดำริ

วันที่ 22 พ.ย.62 เวลา 09.45 น. ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวแคน้อย

โครงการชี-วิ-สรา-ภาพ Animal Freedom โครงการในพระราชดำรินายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ชี-วิ-สรา-ภาพ Animal Freedom ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดยมี นางสาววันเพ็ญ ว่องไวกิตติสิน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการชี-วิ-สรา-ภาพ Animal Freedom โครงการในพระราชดำริ โครงการชี-วิ-สรา-ภาพ Animal Freedom โครงการในพระราชดำรินางสาววันเพ็ญ ว่องไวกิตติสิน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า โครงการชี-วิ-สรา-ภาพ หรือ Animal Freedom เป็นโครงการในพระราชดำริ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดหาสถานที่สำหรับเป็นแหล่งรองรับชีวิตกระบือที่ ได้รับการไถ่ชีวิตจากบุคคลหรือแหล่งอื่นๆ ภายนอกโครงการ

เพื่อนำมาอนุรักษ์และส่งเสริม ให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ ได้เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมด้านการปศุสัตว์ พัฒนาต่อยอดควบคู่กันไป เพื่อให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมโครงการชี-วิ-สรา-ภาพ Animal Freedom โครงการในพระราชดำริ โครงการชี-วิ-สรา-ภาพ Animal Freedom โครงการในพระราชดำริ โครงการชี-วิ-สรา-ภาพ Animal Freedom โครงการในพระราชดำริ โครงการชี-วิ-สรา-ภาพ Animal Freedom โครงการในพระราชดำริสำหรับโครงการชี-วิ-สรา-ภาพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาเรือนจำเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการกำลังใจ ของสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม / งบประมาณสนับสนุนจากเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยกรมราชทัณฑ์

และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 312,638 บาท ซึ่งได้นำมาปรับปรุงพื้นที่ สร้างโรงเรือน คอกกระบือ รวมทั้งใช้ในการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ สำหรับเป็น ที่ศึกษาเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการกำลังใจ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังมีดำริในการไถ่ชีวิตกระบือ และนำมาเลี้ยงในเรือนจำชั่วคราวแคน้อยอีกด้วยโครงการชี-วิ-สรา-ภาพ Animal Freedom โครงการในพระราชดำริ โครงการชี-วิ-สรา-ภาพ Animal Freedom โครงการในพระราชดำริ โครงการชี-วิ-สรา-ภาพ Animal Freedom โครงการในพระราชดำริ

ข้อมูล/รูปภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝากรูป
Message us