เพชรบูรณ์ เร่งดันจีโอพาร์ค เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ผู้อำนวยการอุทยานธรณี(จีโอปาร์ค)เพชรบูรณ์

กล่าวถึงความคืบหน้าของอุทยานธรณีเพชรบูรณ์หลังจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้ลงมติ ผลักดันอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ให้เป็นระดับประเทศและระดับโลกว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นของความเตรียมพร้อม ล่าสุดในระยะเริ่มต้นมีการประกาศใช้พื้นที่ใน 3 อำเภอตอนบนของจังหวัดได้แก่ อ.น้ำหนาว อ.หล่มสักและอ.เมือง เพื่อยกเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศก่อน จากนั้นจึงค่อยขยายพื้นที่ออกไปในตอนล่างของจังหวัด โดยเฉพาะ อ.น้ำหนาวนั้นมีความมหัศจรรย์ทางธรณีเป็นหลัก โดยให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรม เป็นตัวเชื่อมกระแสระหว่างขึ้นไปยังอ.น้ำหนาว นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมบุคลากรในเขตพื้นที่อ.น้ำหนาว ให้ตระหนักถึงการรับรู้และความโดดเด่น เพื่อให้ความสำคัญของแหล่งธรณีวิทยาเหล่านี้

จีโอพาร์คเพชรบูรณ์

นายวิศัลย์กล่าวว่า ขณะเดียวกันทางคณะทำงานฯขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการผลักดันให้เกิดอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ในระดับประเทศ ซึ่งนอกจากจะมีแผนการบริหารจัดการข้อมูล,แหล่งธรณีวิทยา และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังต้องมีแผนการพัฒนาในระยะ 5-10 ปีควบคู่กันไปด้วย เพราะต้องมีการเสนอของบฯจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับต่อไป ฉะนั้นโดยสรุปปัจจุบันจึงอยู่ในขั้นเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ โดยในราวเดือนตุลาคมปีนี้จะยื่นเสนอขอเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ หลังจากนั้นในราวปี 2563 ก็จะมีการจัดส่งผู้มาประเมินว่ามีความเหมาะสมตามคุณสมบัติหรือไม่ หากการประเมินผ่านก็จะต้องนำกลับไปเสนอต่อครม.เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

จีโอพาร์คเพชรบูรณ์

“อุทยานธรณีเพชรบูรณ์จะเป็นการร้อยเรียงความมหัศจรรย์แต่ละแห่งเป็นแพ็กเก็ตโดยจะเล่าเรื่องราว ทั้งที่โดยกลักแล้วแหล่งธรณีวิทยาในแต่ละแหล่งก็มีความมหัศจรรย์ของตัวเองมานานแล้ว เพียงแต่ไม่ได้นำมาร้อยเรียงกันหรือปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้นที่ผ่านมาจึงมีนักท่อเที่ยวไปเยือนกันพอสมควร แต่หากจะทำให้เป็นแหล่งธรณีมีแพ็กเก็ตที่สมบูรณ์ น่าจะเป็นในช่วงปี 2564 แต่ในช่วงนี้อยู่ในขั้นเตรียมการ อาทิ การสร้างเครือข่ายพันธมิตร การผลิตของฝากของที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะมาเยือนหรือสัมผัสแหล่งธรณีเหล่านี้ที่ประกาศไปแล้วในห้วงฤดูกาลท่องเที่ยวในปีนี้ ก็คงต้องเป็นไปตามสภาพ บางแหล่งอาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงคืบหน้าไปบ้างแต่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามแผนที่ตั้งใจไว้”นายวิศัลย์กล่าว

 

ข้อมูล/รูปภาพ : 77ข่าวเด็ด

ฝากรูป
Message us