งานวัน อาโวกาโด อำเภอเขาค้อ วันที่ 13-14 กรกฎาม 2562 นี้

ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ สถาบันพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

จัดงานวัน อาโวกาโด เกษตรกาวหน้า ตลาดนำพา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอเขาค้อ ปี 2562 ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาม 2562 ณ จุดชมวิว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
พบกับ นิทรรศการทางวิชาการ เสวนาเรื่อง ทิศทางการผลิตาโวกาโดเพื่อการค้า จัดประกวดผลผลิต และแข่งรับประทานอาโวกาโด การสาธิต่างๆ และตลาดนัดอาโวกาโด

งานวันอาโวกาโด เขาค้อ 2562

ฝากรูป
Message us