เพชรบูรณ์ การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 “มะขามหวานเกมส์”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับนายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ผศ.ดร.ดวงกมล สวนทอง ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

จองที่พักเขาค้อ บน Agoda ในราคาพิเศษ

และดร.วินิตย์ จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพละศึกษา ในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 “มะขามหวานเกมส์” ณ ห้องพีชบุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และใช้มาสคอต หรือ สัญลักษณ์ ภายใต้ชื่อ “ลุงมะขาม” เป็นสัญญาลักษณ์ประจำการแข่งขันในครั้งนี้

มี 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา กอล์ฟ แบดมินตัน เปตอง วู๊ดบอล หมากรุกไทย ตะกร้อวงเตะทน และ เซปัคตะกร้อ ลีลาศ การประกวดแอโรบิกมวยไทย และ กีฬาเกมบอล (กีฬาสาธิต) พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE) ด้วย สำหรับการแข่งขันฯในครั้งนี้ มีทัพนักกีฬาทั้งชาย-หญิง จำนวน 4,385 คน และ เจ้าหน้าที่อีก 753 คน รวม 5,138 คน จาก 77 จังหวัด ทั่วประเทศร่วมชิง 147 เหรียญทอง

 

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายจิตใจและอารมฌ์ ที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ ถือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักผลประโยชน์และคุณค่าของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อให้การกีฬา

เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตลอดจนเป็นการปลูกฝังเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการชมและเชียร์กีฬาตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว จังหวัด และ ระดับประเทศ

ขณะเดียวกันจังหวัดเพชรบูรณ์ยังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีทั้ง การท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ และ วัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีความพร้อมดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 “มะขามหวานเกมส์” ประจำปี 2562 โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง NBT ให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับชมในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

 

ที่มา/หนังสือพิมพ์เพชรชัย