ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิดศูนย์ไตเทียม

ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เปิดศูนย์ไตเทียม เปิดโครงการพันธมิตรสร้างสังคมสุขภาวะฯ พร้อม ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิดศูนย์ไตเทียม และเปิดโครงการ พันธมิตรสร้างสังคมสุขภาวะ ปรับภูมิทัศน์ และทาสีภายในและนอกอาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ร่วมพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาความต้องการของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ให้การต้อนรับ

โดยก่อนการประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวพร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดศูนย์ไตเทียม ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

ได้ร่วมจัดทำโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดตั้งกองทุนยา และเวชภัณฑ์จัดตั้งศูนย์ไตเทียม และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจิญพระชนมพรรษา 65 พรรษา และทำบุญฉลองครบรอบ 36 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16,524,444 บาท เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2561 ปัจจุบันจำนวน 6 เตียงมีผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด 36 คน และภายในปี 2562 จะเปิดให้บริการเต็มศักยภาพจำนวน 14 เตียงสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ 84

จากนั้น ได้เป็นประธานเปิด โครงการพันธมิตรสร้างสังคมสุขภาวะ ปรับภูมิทัศน์ ทาสีภายใน ภายนอกอาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้รับการสนับสนุนสี เคมีภัณฑ์ที่ใช้ดำเนินการจาก ประธานกรรมการและกรรมการบริหารบริษัททีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ ปัจจุบันได้ดำเนินการทาสีระยะที่ 1 จำนวน 3 อาคารเรียบร้อยแล้ว และในส่วนที่เหลือจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2562

สำหรับการตรวจติดตามในวันนี้เพื่อสนองพระราชดำริในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสร้างเครือข่ายในการประสานงานพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลรวมทั้งช่วยกันแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงพยาบาล เพื่อให้คณะกรรมการการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช ได้เห็นการทำงานและติดตามผลการดำเนินงานของของโรงพยาบาล ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า พ.ศ. 2509 เริ่มก่อสร้างภายใต้ชื่อ “สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง อำเภอหล่มเก่า” พ.ศ. 2518 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงและ พ.ศ. 2520 ได้รับการคัดเลือกให้ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ขนาด 30 เตียง และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2520 และ เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2522 ปัจจุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (ขนาด 60 เตียง)สามารถรับได้จริง 121 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในระดับทุติยภูมิเป็นหลัก ให้บริการรักษาโรคทั่วไปและบริการเฉพาะทางกุมารเวชกรรมและ อายุรกรรม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 180 หมู่ 1 ถนน หล่มสัก-เลย ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ บนเนื้อที่จำนวน 259 ไร่ มีนายแพทย์พนา พงศ์ชำนะภัย เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

PR นครบาลเพชรบูรณ์

 

ฝากรูป
Message us