ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ตาดหมอกวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ตาดหมอกวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562”

TAT MOK Runs For Rangers & Phetchabun Tourism 2019 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ (ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์) และอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ได้ตระหนักในเรื่องการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่า Forest Rangers)

ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าไม้เพื่อคุ้มครองดูแลทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อชีวิต และเสียสละความสุขส่วนตัวที่ควรจะได้รับ จึงได้มีการจัดโครงการตาดหมอกวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 ขึ้น

เพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยรับสมัครผู้ร่วมกิจกรรม เพิ่มเติม ณ จุดอำนวยการลานกิจกรรมค่ายเยาวชนตาดหมอก ในเวลา 04.00 น. ซึ่งมีการปล่อยตัวนักวิ่ง 4 ระยะทาง ดังนี้
– ระยะ 21 ก.ม. เวลา 05.45 น.
– ระยะ 10 ก.ม. เวลา 06.00 น.
– ระยะ 5 ก.ม. เวลา 06.05 น.
– ระยะ 3 ก.ม. เวลา 06.10 น.

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 โทร. 06-2954 1454 /08-43360912 /088-2787108 / 081-8877708 หรือ https://www.facebook.com/TatmokMiniHalfmarathon/

 

ฝากรูป
Message us