เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีแผนการควบคุมสุนัขจรจัด เนื่องจากเกิดข่าวสุนัขจรจัดกัดประชาชน

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

มีแผนการควบคุมสุนัขจรจัด เนื่องจากเมื่อเกิดข่าวสุนัขจรจัดกัดประชาชนในแต่ละครั้ง ได้สร้างความเดือดร้อน รำคาญ ให้กับพี่น้องประชาชนในวงกว้าง ซึ่งเทศบาลไม่เคยนิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และพยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ สำรวจจำนวนสุนัขจรจัดในแต่ละพื้นที่ ที่ไม่มีเจ้าของ ไม่มีคนดูแล หรือสุนัขที่ อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ซึ่งจะมีการจับไปบำบัดพักฟื้นที่ศูนย์ควบคุมสุนัขจร เพื่อคัดกรองโรค ฉีดวัคซีน ทำหมัน ให้เรียบร้อยต่อไป


ทั้งนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะเริ่มดำเนินการจับสุนัขจรจัด ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ตามสถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ จึงขอแจ้งไปยังประชาชนให้ตรวจสอบควบคุมสุนัขในการดูแลของท่าน โดยการทำสัญลักษณ์ป้ายห้อยคอสุนัขที่มีเจ้าของ เพื่อป้องกันจับสุนัขผิดตัว(สุนัขมีเจ้าของ)ไปควบคุม และไม่สามารถนำกลับมาคืนได้เนื่องจากมีจำนวนสุนัขมากส่วนการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสนุขและแมวที่มีเจ้าของนั้น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม 2562 นี้ โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Cr.เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us