งานเดินวิ่งย้อนประวัติศาสตร์เมืองโบราณศรีเทพสู่มรดกโลกครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

สมาคมผู้บริหาร-สมาคมศรีเทพ UnicityRunners, ชมรมสร้างสุขภาพงานมะขามหวาน

เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วม “งานเดินวิ่งย้อนประวัติศาสตร์เมืองโบราณศรีเทพสู่มรดกโลกครั้งที่ 2” ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

โดยการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในอําเภอศรีเทพและพื้นที่ใกล้เคียงได้ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง ,ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นมรดกโลก และนํารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน รวมถึงจัดหาเภสัชถวายพระภิกษุสงฆ์

ระยะทางการวิ่ง มี 4 ระยะทาง ดังนี้
1.ระยะ Half Marathon 21 km. รับจำนวน 400 ท่าน ค่าสมัคร 450 บาท
2.ระยะ Mini Marathon 10.5 km. รับจำนวน 800 ท่าน ค่าสมัคร 450 บาท
3.ระยะ Micro Marathon 5 km. รับจำนวน 900 ท่าน ค่าสมัคร 400 บาท
4.ระยะ Fun Run 3 km รับจำนวน 900 ท่าน ค่าสมัคร 300 บาท

ท่านที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ หรือ สมัครได้ทาง https://sites.google.com/view/sitheprun/
****ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2562***

ติดต่อคุณญาณิศา อ่องยิ้ม ผู้ประสานงานโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ โทร 0899586482
นายชินกร กรเพชร ผู้ประสานงานทั่วไป โทร 0814285877
คุณปิยนุช นุใหม่ ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวาน เพชรบูรณ์ 0818877708
นายคมสันต์ คุ้มทรัพย์ ผอ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ โทร 0897024240
นายจรัญ ชาวใต้ โรงเรียนบ้านหนองหมู โทร 0816041075

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : 081 4285877
e mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/SithepRun/?
Facebook : เดินวิ่งย้อนประวัติศาสตร์ศรีเทพมินิ-ฮาล์ฟมารธอน

ฝากรูป
Message us