โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3 ที่ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชน

ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2562

นำส่วนราชการร่วมออกให้บริการประชาชนกว่า 30 หน่วย มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน พร้อมมาเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 20 ทุน ทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน มอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 5 ทุน

ทุนการศึกษาเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ราย มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชน จำนวน 200 ชุด และสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมที่ส่วนราชการได้นำการบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ไปให้บริการพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่ให้ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข้อมูล/รูปภาพ : PR นครบาลเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us