เชิญผู้มีจิตศรัทธาทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

พระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ) กล่าวว่า โครงการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นบุญยิ่งใหญ่

เพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ทั้งด้านการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน โดยออกแบบเจดีย์ประธานแบบศรีเทพ 1 องค์ กว้าง 69 เมตร ยาว 69 เมตร สูง 6 ชั้น มีวิหารคดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัด 4 ทิศ ตามแบบของกรมศิลปากร

สำหรับสถานที่ก่อสร้างฯ ที่ประชุมเห็นชอบดำเนินการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ แปลงหลังองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ จำนวนประมาณ 63 ไร่เศษ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์

โดยมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการ พร้อมกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้า ประปา สำรวจรายละเอียดด้วย พระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ) กล่าวว่า คณะกรรมการมีมติ กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์สถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.09 น. โดยเบื้องต้นในพิธีสำคัญจะได้นิมนต์พระมหาเถระสายวิปัสสนาผู้มีพรรษายุกาลมาก จากจังหวัดต่าง ๆ มาเจริญพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์อีกกว่า 1,000 รูป ร่วมพิธี และจะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสบทบทุนการก่อสร้าง กองละ 5,000 บาท จำนวน 5,000 กอง หรือตามกำลังศรัทธา

โดยร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อบัญชี วัดสนธิกรประชารามเพื่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 863-0-15447-0
หรือบริจาคผ่าน QR Code prompt pay หรือ QR Code e-donation ที่มีชื่อบัญชีหน่วยรับบริจาค เป็นชื่อ วัด มูลนิธิ โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ซึ่งสามารถสแกนบริจาคได้ทุกธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่/พุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us