“เมืองศรีเทพสู่มรดกโลก” จ่อคิวรอบอร์ดคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบ ก่อนชง ครม.

ความคืบหน้ากรณีแผนการผลักดัน “ เมืองโบราณศรีเทพ” จังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกในเดือนมกราคม 2562 นี้ หลังกรมศิลปากรได้นำเสนอเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจรที่ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อเดือน กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กระทั่งครม.มีมติรับทราบไปแล้วนั้น ล่าสุด นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ขณะนี้กรมศิลปากรได้จัดทำข้อมูลเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเสนอขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวก่อนเสนอเป็นมรดกโลกเสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันเรื่องทั้งหมดได้ออกจากกรมศิลปากรไปอยู่ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)แล้ว

“ระหว่างนี้ จึงรอให้สผ.พิจารณานำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน อย่างไรก็ตามหากมีมติให้ความเห็นชอบขึ้นบัญชีเบื้องต้นก่อนขึ้นมรดกโลก จึงจะมีการนำเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาต่อไป”นายอนันต์กล่าว

นายอนันต์ยังตอบข้อถามถึงความคืบหน้าจารึกอักษรปัลลวะบ้านบึงนาจาน ต.ศรีเทพ ซึ่งเป็นภาษาโบราณโดยมีการค้นพบก่อนหน้านี้ผลการอ่านและแปลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหรือยังว่า จะต้องตรวจสอบว่าอยู่บริเวณใดพบจุดใด ซึ่งภาษาปัลลวะหาคนอ่านได้น้อยมาก จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้แปล

ข่าวรายงานว่า สำหรับเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายราว 1,700 ปี ต่อเนื่องยุคทวารวดีศตวรรษที่ 12 – 16 และวัฒนธรรมขอมโบราณ ศตวรรษที่ 16 – 18 มีปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง เขาคลังใน เขาคลังนอก ปรางค์ฤาษี ถ้ำเขามอรัตน์ฯลฯ โดยเฉพาะเจดีย์เขาคลังนอกทางกรมศิลปากรขุดแต่งเมื่อปี 2551 จากเดิมปกคลุมด้วยดินเป็นเนินสูงมีต้นไม้ กระทั่งพบว่าเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพบในวัฒนธรรมทวารวดี บ่งชี้ถึงความรุ่งเรืองของศรีเทพในอดีต กรมศิลปากรจึงเสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

แหล่งข้อมูล/77kaoded
ฝากรูป
Message us