นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านาง และเปิดหอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาวจังหวัดเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เปิดหอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาวจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาวจังหวัดเพชรบูรณ์ หนองนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านาง และเปิดหอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาวจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำชมพร้อมบรรยาย มีนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ต.สะเดียง ทีมเรือและประชาชนร่วมงาน หอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาวจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งนี้ จึงสร้างขึ้นมาไว้ที่หนองนารี

เพื่อมีวัตถุประสงค์ ที่จะรวบรวม เก็บรักษาและบันทึกประวัติเรื่องราวของเรือยาวต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและมีคุณค่า ที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมิให้ถูกลืมเลือนและสูญสลายไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนได้ศึกษารากเหง้าประเพณีความเชื่อในอดีต และยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 นิทรรศการ ประวัติสนามการแข่งเรือในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทของไม้พายเรือ ประวัติเรือยาว โขนหัวเรืออัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ เช่น หัวเรือกาญจนาคา กุญชรวารี เหมวาริน

ส่วนที่ 2 คือเรือยาวสมัยก่อน ที่ขุดจากขอนไม้ตะเคียนทั้งต้น ซึ่งไม่ได้นำมาแข่งในสนามแล้วเนื่องจากน้ำหนักมาก ทำให้การพายแข่งขันจึงไม่อาจสู้กับเรือรุ่นใหม่ๆ ที่ใช้ไม้เป็นชิ้นๆ ประกอบขึ้นมาได้

และส่วนที่ 3 คือโรงเก็บเรือ ที่ใช้ในการแข่งขันพายเรือในสนามต่างๆ ทั้งนี้สำหรับท่านที่สนใจ เข้าชมสามารถติดต่อได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี ได้ทุกวัน โทร 056-725558

ข้อมูล/รูปภาพ : เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us