เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เชิญชวนสาวงาม ประกวดนางสาวนครบาล งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 19 – 27 มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กระตุ้นเศรษฐกิจ และมุ่งส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะมะขามหวานเพชรบูรณ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงได้กำหนด จัดให้มีการประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ ขึ้นในคืนวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ บริเวณเวทีกลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์

 

จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ส่งสาวงามสุภาพสตรีโสด ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประกวด ซึ่งในปีนี้รับสมัครเพียง 50 คน เท่านั้น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ พร้อมภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สูติบัตรฉบับจริง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ยื่นพร้อม ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมหลักเกณฑ์ได้ที่ www.nakornban.net

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 056-711007 ต่อ 306 หรือ 308
แหล่งข้อมูล/เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us