พิธีบวงสรวงหลวงพ่อเพชรมีชัย ในงานประจำปีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ถวายพุทธบูชา หลวงพ่อเพชรมีชัย ณ วัดมหาธาตุ

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงหลวงพ่อเพชร มีชัย ในงานประจำปีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ถวายพุทธบูชา หลวงพ่อเพชรมีชัย หลวงพ่องาม และพระมหาธาตุเจดีย์ 3 มหามงคล 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แห่งวัดมหาธาตุและเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนร่วมในพิธี

สำหรับการจัดงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ถวายพุทธบูชา หลวงพ่อเพชรมีชัย หลวงพ่องาม และพระมหาธาตุเจดีย์ 3 มหามงคล 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แห่งวัดมหาธาตุและเมืองเพชรบูรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2561 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เคารพบูชาหลวงพ่อเพชรมีชัย ได้มีโอกาสกราบไหว้ปิดทองถวายเป็นพุทธบูชา

และเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมา สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ภายในงานยังมีมหรสพลิเก การประกวดวงดนตรีสตริงร่วมสมัย คอนเสิร์ต สวนสนุก เครื่องเล่น และสินค้าราคาถูกราคาประหยัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำบุญส่งท้ายปลายปี ต้อนรับปีใหม่ และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง

แหล่งข้อมูล/เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 

ฝากรูป
Message us