นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ เนื่องในวัน ทหารปืนใหญ่

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ลานอนุสรณ์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ต.บุ่งน้ำเต้า

นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมวางพวงมาลาอนุสรณ์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม

เนื่องในวัน ทหารปืนใหญ่ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณความดีของอดีตนายทหารปืนใหญ่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ

แหล่งข้อมูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us