พิธีสู่ขวัญแม่โพสพ ณ ทุ่งนาหน้าวัดโพธิ์กลางบ้านป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ช่วงเย็นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลป่าเลา

ทำพิธีสู่ขวัญแม่โพสพ ณ ทุ่งนาหน้าวัดโพธิ์กลางบ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขอขมาพระแม่โพสพ และเป็นประเพณีที่งดงาม สืบสานสายใยของชาวบ้าน

ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านอันดีงามนี้ด้วยกันค่ะ

ฝากรูป
Message us