คุณรู้สึกอย่างไรกับเนื้อหานี้!!


โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด Phetchabun.org

โครงการส่งเสริม ให้นักเรียนมีความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีนายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ

พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ชัชวาล รักหาญ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขตอำเภอเขาค้อ และหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมืองได้อย่างถูกต้องและนำความรู้ไปขยายผลในการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

โดยมีนักเรียนของโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กว่า 237 คน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561

องค์การบริิหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

คุณคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหานี้


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You May Also Like

“สะเดียงคัพ ครั้งที่ 19” การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สะเดียงคัพ ค…

7 ผีน้อยคนเพชรบูรณ์ เดินทางกลับจากเกาหลีใต้! ใช้ชีวิตปกติโดยไร้การ(กักตัว)

ผู้ว่าฯ สืบศ…

รับรอง เมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ขึ้นบัญชีมรดกโลก

ณ ที่ประชุมค…