คุณรู้สึกอย่างไรกับเนื้อหานี้!!


สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และตำรวจ บูรณาการร่วมกันบรรยายให้ความรู้แรงงานต่างด้าว Phetchabun.org

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว

เพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เกิดความเข้าใจอันดี ลดความขัดแย้งทางสังคม และให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

1. การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

2. สิทธิประโยชน์ของคนต่างด้าวที่ได้รับจากการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ โดยวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

3. สิทธิประโยชน์ประกันสังคมและแรงงานต่างด้าว โดยวิทยากรจาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์

4. การเข้าเมืองเพื่อการทำงานอย่างถูกต้อง และการดำเนินการที่เข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดย วิทยากรจาก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

5. การทำงานอย่างถูกต้อง และบทกำหนดโทษ รวมถึงช่องทางการร้องทุกข์ของคนต่างด้าว ตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยวิทยากรจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ และ วิทยากรจาก กองกำกับการสืบสวนฯ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ารับฟังกว่า 100 คน โดยมีล่ามแปลการบรรยาย ถาม-ตอบ เป็นภาษาเมียนมา ณ ห้องประชุมบริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์

บรรยากาศการบรรยายให้ความรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แรงงานต่างด้าวสามารถสอบถามปัญหาข้อสงสัยจากวิทยากรของแต่ละหน่วยงานได้อย่างใกล้ชิด มีความรู้ความเข้าใจได้อย่างรอบด้าน สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ กลุ่มแรงงานสัญชาติเดียวกันได้เป็นอย่างดี

สำนักงานจัดหางานเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

คุณคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหานี้


ฝากรูป
You May Also Like

“สะเดียงคัพ ครั้งที่ 19” การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สะเดียงคัพ ค…

7 ผีน้อยคนเพชรบูรณ์ เดินทางกลับจากเกาหลีใต้! ใช้ชีวิตปกติโดยไร้การ(กักตัว)

ผู้ว่าฯ สืบศ…

รับรอง เมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ขึ้นบัญชีมรดกโลก

ณ ที่ประชุมค…