ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เพชรบูรณ์ เดิน – วิ่ง Anti – Corruption 2018”

กิจกรรม “เพชรบูรณ์ เดิน – วิ่ง Anti – Corruption 2018”

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภาใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย (ศาลากลางเก่า)

05.30 น. ลงทะเบียร่วมงาน
06.30 น. พิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
07.00 น. ปล่อยแถวขบวน เดิน – วิ่ง Anti-Corruption 2018
ฟรีเสื้อยืดสำหรับผู้ลงทะเบียน 1,000 คนแรก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์ 056-729757

ฝากรูป
Message us