นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 และประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 2/2561

โดยมี นางพรทิพา แก้วชนะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และกรรมการเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการประสานงานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก.ระดับอำเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

และร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล/รูปภาพ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us