เกิดวาตภัย ในพื้นที่หมู่ 5,10,12 ตำบลวังโป่ง ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ที่ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 5, 10, 12 ตำบลวังโป่ง ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 38 หลังคาเรือน เสาไฟฟ้าหัก จำนวน 2 ต้น ทำให้ไฟฟ้าดับ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่อย่างใด

นายอำเภอวังโป่ง ได้สั่งการให้นายก อบต.วังโป่ง ร่วมกับกำนันตำบลวังโป่ง ผู้ใหญ่บ้าน สำรวจความเสียหาย และให้ช่วยเหลือในเบื้องต้น ตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้าน และสนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยวังโป่ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ใช้การได้โดยเร่งด่วน สำหรับการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย อบต.วังโป่ง จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

แหล่งข้อมูล/thaich8
ฝากรูป
Message us