จังหวัดเพชรบูรณ์ประชาสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ส่วนภูมิภาค

จังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

โดยสามารถลงทะเบียนกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยให้จังหวัดเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และกำหนดเส้นทางปั่นจักรยานเช่นเดียวกับการปั่น Bike for Dad เมื่อปี พ.ศ.2558 หรือพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดเส้นทางปั่นเป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่/จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝากรูป
Message us