จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งกรรมการสอบที่นายทุนบริเวณภูขี้ไก่ตามคำสั่งของรองอธิบดีกรมที่ดิน 60 วัน สรุปให้จบ พบ แต่ละแปลงมีความลาดชัน เกิน 35%

ตั้งกรรมการสอบที่นายทุน บริเวณ’ภูขี้ไก่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตามคำสั่งของรองอธิบดีกรมที่ดิน 60 วัน สรุปให้จบ พบ แต่ละแปลงมีความลาดชัน เกิน 35%
จังหวัด ตั้งกรรมการสอบที่ นายทุนบริเวณภูขี้ไก่ ตาม คำสั่ง ของ รอง อธิบดีกรมที่ดิน สั่งเจ้าพนักงานที่ ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า นำทีมรังวัด และฝ่ายวิชาการจับพิกัดใหม่ทั้งหมดทุกแปลง

พบที่ ดิน 57 แปลง พร้อมทั้ง จับพิกัดการ ลาดชัน พบแทบทุกแปลง อยู่ในความลาดชัยนเกิน 35% เวลา 14.00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า, กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์, ตชด.31 เพชรบูรณ์ นำโดย นายไตรพจน์ สุวรรณกูฎ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหล่มเก่า และ พ.ต.มาโนช ศรีคำ หัวหน้าฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงการชุมชน ธะธรรมชาติ บริเวณเขาภูขี้ไก่ เขตรอยต่อพื้นที่ อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า เพื่อไล่ตรวจสอบตำแหน่งและจับพิกัดยืนยันแปลงโฉนดที่ดินจำนวน 46 แปลงที่ถูกเสนอเพิกถอนโฉนด

โดยเฉพาะแปลงที่มีสิ่งปลูกสร้างบนเขาหัวโล้นและแปลงที่หลังจากตกเป็นข่าว รวมทั้งตรวจสอบที่ดินอีก 8 แปลงที่ไม่เพิกถอนโฉนด อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบดังกล่าว ทางคณะเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบวัดค่าพิกัดที่ตั้งที่ดินจากสัญญาณดาวเทียมด้วยกันจำนวน 3 จุดๆแรกได้แก่บริเวณจุดแปลงเขาหัวโล้นและจุดที่ 2 เป็นแปลงที่มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนแปลงที่ 3 เป็นที่ดินที่มีการขุดปรับไถเขาซึ่งมีความลาดชันสูงเป็นบางส่วน

จากนั้นมีการนำค่าพิกัดไปทำการตรวจสอบกับระวางที่ดิน เบื้องต้นพบว่าที่ดินทั้งหมดต่างอยู่ในแปลงที่ดินโฉนดทั้ง 57 แปลงที่ทางกรมดีเอสไอเสนอให้มีการเพิกถอนไปก่อนนี้หลังพบหลักฐานออกโดยมิชอบ แต่ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ พิจารณาตามมาตรา 61 โดยอ้างถึงผลกาตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดินได้เสนอเพิกถอนโฉนด 46 แปลง ซึ่งมีทั้งแปลงที่ดินความลาดชันเกิน 35% และลาดชันไม่เกิน 35% ส่วน 8 แปลงลาดชันไม่ถึง 35% เสนอไม่เพิกถอน

 

แหล่งข้อมูล/komkhaotuathai
ฝากรูป
Message us