อนุสรณ์สถานเมืองราด เกียรติประวัติพ่อขุนผาเมือง กษัตริย์นักรบผู้สร้างเมืองราด

อนุสรณ์สถานเมืองราด ตั้งอยู่บ้านห้วยโปร่ง หมู่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติพ่อขุนผาเมือง (ผู้สร้างเมืองราด ซึ่งปัจจุบันคือ พื้นที่ตำบลบ้านหวาย) และบุคคลสำคัญในการสร้างชาติไทย มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ด้านหน้าของอนุสรณ์สถานเมืองราด เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพ่อขุนผาเมือง ในท่ายืน มือข้างซ้ายชี้ลงแผ่นดิน อันหมายถึง แผ่นดินตรงนี้คือบ้านเกิดของท่าน โดยรอบฐานรูปปั้น พ่อขุนผาเมืองทั้ง 4 ทิศ จะแสดงเรื่องราวโดยย่อของพ่อขุนผาเมือง เช่น พระราชประวัติ เหตุผลที่ ไม่ยอมขึ้นครองราชย์ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ด้านหลังอนุสรณ์สถานเมืองราด เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระประวัติเรื่องราวของพ่อขุนผาเมือง ครั้งที่ได้ยกทัพเมื่อขับไล่ขอม ประวัติการก่อสร้างอนุสรณ์สถานเมืองราด รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคอดีตอายุหลายพันปี จนกระทั่งเรื่องราวการใช้ชีวิตของประชาชน ที่เป็นอยู่แบบเรียบง่าย เช่น กำไล หินที่ทำเป็นมีดแล่เนื้อ ซึ่งเป็นเครื่องใช้สมัยโบราณที่ขุดพบ ตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

อนุสรณ์สถานเมืองราดริเริ่มก่อสร้างและออกแบบโดย นายดิเรก ถึงฝั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 36 แรกเริ่มการก่อสร้างนั้น ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 3 ได้ออกค่าใช้จ่ายเป็นการก่อสร้างส่วนที่เป็นตัวอนุสรณ์สถานให้ทั้งหมด ต่อจากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนและลานจอดรถ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารนิทรรศการรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยงบผู้ว่า CEO

ปัจจุบันอนุสรณ์สถานเมืองราด อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ชั้น 2 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5672-1856 ต่อ 201,205 หรือ 0-5672-3020 (ในวันและเวลาราชการ)

หากประสงค์เข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาทำหนังสือราชการ

(เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 36 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000)

ข้อมูล/รูปภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us