“ริมสีม่วง ออร์แกนิควิลเลจ” เลี้ยงไก่ 3 เหลือง สร้างอาชีพ เลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อนุ่ม ไขมันน้อย

 

คุณวินัย ทัพทวี บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานกลุ่ม “ริมสีม่วง ออร์แกนิควิลเลจ”

ซึ่งเป็นกลุ่มนำร่องที่ทางปศุสัตว์จังหวัดเลือกให้เลี้ยงไก่ 3 เหลือง เนื่องจากกลุ่มนี้มีศักยภาพในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผสมผสานแบบอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณวินัย เล่าว่า ถูกชักชวนจากทางปศุสัตว์จังหวัดให้เลี้ยงไก่ 3 เหลืองนำร่อง เพื่อในอนาคตอาจสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากพบว่าสามารถสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ แล้วในอนาคตอาจขายได้ราคาสูงจะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

ดังนั้น การวางเป้าหมายของทางปศุสัตว์ในช่วงแรกคือการนำพันธุ์ไก่ 3 เหลืองไปให้คุณวินัยและชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ก่อน ทั้งนี้ เพื่อต้องการหาข้อมูลอย่างละเอียด หรือคล้ายกับการทำงานวิจัยเพื่อจัดทำเป็นแนวทางต่อไป

ไก่ 3 เหลืองที่นำมาให้คุณวินัยและชาวบ้านเลี้ยงในแบบนำร่องนี้จะแบ่งให้รายละ 20 ตัว เป็นลูกไก่ที่มีอายุ 1 สัปดาห์ มีอัตราตัวผู้ต่อตัวเมีย 1 ใน 5 กำหนดแนวทางและวิธีการเลี้ยงให้เป็นไปในลักษณะทางธรรมชาติอิสระ ปราศจากการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน จะมุ่งเน้นอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก แต่อาจมีอาหารเม็ดเสริมเพียงเล็กน้อยแล้วต้องอยู่ในการควบคุมปริมาณการใช้ของ PGS คือสามารถใช้ได้ในอัตรา 1 ใน 4 ส่วนของอาหารจากธรรมชาติเท่านั้น

ดังนั้น แนวทางการเลี้ยงไก่ 3 เหลืองของคุณวินัยในสวนตัวเองที่มีชื่อ “บ้านไร่ธรรมชาติ” จึงอุดมไปด้วยอาหารจากพืช ผัก สมุนไพรที่ปลูกไว้ในแนวทางอินทรีย์ที่พรั่งพร้อมไปด้วยแร่ธาตุอาหารครบถ้วนซึ่งผ่านการวิจัยมาแล้ว อีกทั้งการนำไก่ 3 เหลืองมาเลี้ยงตั้งแต่ลูกไก่ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะสามารถปรับพฤติกรรมทั้งปัจจัยภายนอกและภายในให้แก่ไก่เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่เลี้ยง

แนวทางการเลี้ยงเป็นแบบกึ่งปล่อยแล้วใช้ต้นกล้วยผสมกับใบกล้วยเป็นอาหาร โดยเน้นใช้ใบกล้วยมากกว่าเนื่องจากมีโปรตีนสูง นอกจากนั้น ยังใช้รำและอาหารเม็ดเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ปริมาณอาหารที่ให้ลูกไก่กินนั้นจะต้องเทียบอัตราส่วนของน้ำหนักในลูกไก่แต่ละช่วงวัย อย่างถ้าเป็นไก่เล็กจะให้อาหารในปริมาณน้อยกว่า 110 กรัม ต่อวัน ต่อตัว แต่อาจต้องมีการเผื่ออาหารไว้สำหรับไก่ที่แย่งอาหารกันจนทำให้ไก่บางตัวกินได้น้อย ขณะเดียวกัน ยังเปิดเพลงให้ไก่ฟังเพื่อสร้างความเพลิดเพลินช่วยให้ไก่ไม่เครียด

“อาหารหลักเป็นรำกับกล้วย โดยเฉพาะใบกล้วยกับกระถินแห้ง (บางคราว) ส่วนผักอาจใช้เป็นอาหารเสริม โดยจะเลือกคุณสมบัติทางโภชนาการของผักแต่ละชนิดให้ไก่กินตามช่วงเวลาและสถานการณ์ สำหรับอาหารอื่นที่ใช้ควบคู่อย่างสมุนไพรบางชนิดเพื่อช่วยป้องกันไก่เป็นโรคหรือเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจร บอระเพ็ด กะเพรา ตะไคร้ จึงมีส่วนช่วยให้ไก่มีสุขภาพและเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง”

คุณวินัย บอกว่า นับถึงตอนนี้ไก่ 3 เหลืองสามารถปรับสภาพความเป็นอยู่ได้ตามลักษณะวิธีเลี้ยงและสภาพการอาศัยได้อย่างดี ส่วนสภาพอากาศที่เขาค้อซึ่งจะมีอุณหภูมิหนาวเย็นคงไม่ใช่ปัญหาเพราะไก่พันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดที่เมืองจีนจึงมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศได้ดีอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องหาวิธีป้องกันควบคู่ไปด้วย แต่คงไม่เกินความสามารถเพราะที่ผ่านมาได้เลี้ยงไก่หลายสายพันธุ์มาก่อนแล้ว

“แนวทางการเลี้ยงจะเริ่มขยายพันธุ์เมื่อไก่ให้ไข่ในรุ่นที่ 3 เนื่องจากในรุ่นที่ 1-2 ยังมีคุณภาพที่ไม่ดีพอ โดยคาดว่าไข่รุ่นที่ 3 จะเริ่มมีเมื่อไก่อายุได้ประมาณ 4 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่สมบูรณ์เต็มที่”
คุณวินัย บอกว่า ถ้าดูจากการเจริญเติบโตด้วยวิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติพบว่าในช่วง 2 เดือนไก่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่า 2 กิโลกรัม และเมื่อไก่มีอายุเพิ่มขึ้นจะต้องมีการปรับสูตรอาหารจากธรรมชาติให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ไก่ได้สารอาหารที่ครบถ้วนในทุกวัย เพราะต้องการให้ความสำคัญกับคุณค่าของไก่ 3 เหลืองในเรื่องไขมันน้อย โภชนาการสูง และที่สำคัญต้องไม่มีการตกค้างของสารเคมี

ประธานกลุ่มชี้ว่าไก่ 3 เหลืองน่าจะเป็นทางเลือกของการเลี้ยงไก่เนื้อให้แก่ชาวบ้าน เนื่องจากพบว่าคุณสมบัติของไก่ 3 เหลืองตอบสนองต่อการเลี้ยงแบบธรรมชาติของชาวบ้านในพื้นที่ได้ดีทำให้เจริญเติบโตและพัฒนาการของไก่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ในส่วนของสมาชิกกลุ่มที่นำไก่ 3 เหลืองไปเลี้ยงก็พบว่าทุกรายประสบผลสำเร็จจากการเลี้ยงในแนวทางเดียวกันได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การบริโภคเนื้อไก่ 3 เหลืองจึงปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

“ความตั้งใจต่อการนำไก่ 3 เหลืองมาเลี้ยง เป็นเพราะต้องการและตั้งใจให้ไก่พันธุ์นี้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องจากตอบสนองความเป็นธรรมชาติตลอดจนลักษณะพื้นที่ของจังหวัดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเลี้ยงตามแนวทางของชาวเพชรบูรณ์ แล้วหวังให้ไก่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีไขมันน้อย ให้โปรตีนสูง และไม่มีสารตกค้าง ทั้งยังหวังให้ไก่ 3 เหลืองมาทดแทนไก่วิเชียรบุรี พร้อมกับชูเมนูด้วยสโลแกนว่า “ถ้ามาเพชรบูรณ์ ต้องกินไก่ 3 เหลือง เพราะถ้าไม่กินก็มาไม่ถึงเพชรบูรณ์” ประธานกลุ่มกล่าวทิ้งท้าย

หากผลการทดลองเลี้ยงไก่ 3 เหลืองที่เพชรบูรณ์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เชื่อได้แน่เลยว่าไก่พันธุ์นี้น่าจะเป็นอีกสายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ แล้วเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ในอนาคต

สอบถามรายละเอียดการเลี้ยงไก่ 3 เหลืองเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ (056) 721-539
แหล่งข้อมูลที่มา / technologychaoban (เทคโนโลยีชาวบ้าาน)
ฝากรูป
Message us