หมอชวนวิ่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมกิจกรรมโครงการ “หมอชวนวิ่งจังหวัดเพชรบูรณ์” ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2561

มีรายละเอียดดังนี้ อ่านต่อที่

ฝากรูป
Message us