จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมปลูกปอเทืองในวันดินโลก

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกปอเทือง “ในวันดินโลก”

โดยให้เริ่มปลูกในช่วงเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ให้ปอเทืองออกดอกเหลืองสะพรั่งพร้อมกันในช่วงการจัดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

แหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์ เพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us